X

Сангийн тухай

Сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлого:
Сангийн төрөл Хаалттай
Сангийн бодлого 1.Крипто валютын хөрөнгө оруулалт

2.Олборлолтын машины хөрөнгө оруулалт
Сангийн бүтэц
ЗГҮЦ

Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр хөрөнгийн зэх зээл, түүнд оролцогчдыг дэмжих зорилгоор эрсдэлгүй, богино хугацаат Засгийн газрын үнэт цаасыг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан арилжаалдаг. Засгийн газрын үнэт цаас гэдэг нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхийг амлаж байгааг баталсан үнэт цаас юм.

Хувьцаа

Хувьцаа гэж ямар нэгэн компанид хөрөнгө оруулж, орлогоос хувь хүртэж ногдол ашиг авах аль эсвэл хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаа хийж ашиг олох боломжыг гэрчилсэн үнэт цаас юм.

Түгээлтийн бодлого

"Ард Менежмент ҮЦК" Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь монголд анхны Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нийт хөрөнгө 5 тэрбум төгрөг байх ба компани нь 250 сая төгрөгний өөрийн хөрөнгөөр хувь нийлүүлнэ.

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь олон нийтэд нэгж эрхээ санал болгон гаргаж, зах зээлийн үнээр худалдаалдаг, өөрийн гаргасан нэгж эрхээ эргүүлэн худалдаж авах үүрэг хүлээдэггүй хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан юм. Хөрөнгө оруулалтын сан нь улс орны эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг компаниудын төрийн өмчийн хувьчлалд оролцох,

Монголын Хөрөнгийн Биржид арилжаалагдаж буй нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа болон бонд зэрэгт хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор олон нийтээс хөрөнгө татан төвлөрүүлж байгаа болно.

КриптоҮндэстэн ХХК нь КриптоҮндэстэн чуулга уулзалтаас үүссэн нэгэн санаачилга бөгөөд Ард Санхүүгийн Нэгдлийн бүрэлдэхүүнд 2017 оны 12 сарын 9-ний өдөр хаалттай хүрээнд хөрөнгө оруулалтын тусгай зориулалтын компани (цаашид ТЗК гэх) хэлбэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан. Хөрөнгө оруулагчдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөрөө криптовалютын багц бүрдүүлж хөрөнгө оруулалт хийх, криптовалютын олборлолт хийх үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

КриптоҮндэстэн ТЗК үүсгэн байгуулах хурлаасаа хойш долоо хоногийн хугацаанд 100 гаруй иргэд, аж ахуйн нэгжээс 2.9 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлсэн. Ард Санхүүгийн Нэгдлийн охин компани Ард Менежмент нь тус ТЗК-ийн хөрөнгийг Ард Бит болон Аравт Битийн хамтаар гурван жилийн хугацаанд удирдах бөгөөд мэргэжлийн багийн судалгаан дээр үндэслэсэн хөрөнгө оруулалтыг хийж байна.

КриптоҮндэстэн ТЗК үүсгэн байгуулах хурлаасаа хойш долоо хоногийн хугацаанд 100 гаруй иргэд, аж ахуйн нэгжээс 2.9 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлсэн. Ард Санхүүгийн Нэгдлийн охин компани Ард Менежмент нь тус ТЗК-ийн хөрөнгийг Ард Бит болон Аравт Битийн хамтаар гурван жилийн хугацаанд удирдах бөгөөд мэргэжлийн багийн судалгаан дээр үндэслэсэн хөрөнгө оруулалтыг хийж байна. КриптоҮндэстэн нь гурван жилийн хугацаатай байгуулагдсан бөгөөд гурван жилийн дараа хөрөнгө оруулагч нар үндсэн хөрөнгө оруулалтаа өгөөжийн хамт буцаан авах болно.


Гүйцэтгэл

  YTD*1 Year3 Years5 Years10 Years15 Years20 Years
NAV Return3.75%14.91%10.97%12.27%8.73%8.43%6.00%
Market Price Return7.27%25.50%14.43%13.77%9.51%7.76%5.99%
Lipper Large-Cap Core Average1.65%12.72%10.03%11.85%8.95%8.55%6.06%

Тайлан