X

Сангийн тухай

Сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлого:

Сангийн төрөл Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан
Сангийн бодлого 1.Засгийн газрын үнэт цаас

2.Компанийн хувьцаа

3.Хувьчлал
Сангийн бүтэц
ЗГҮЦ

Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр хөрөнгийн зэх зээл, түүнд оролцогчдыг дэмжих зорилгоор эрсдэлгүй, богино хугацаат Засгийн газрын үнэт цаасыг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан арилжаалдаг. Засгийн газрын үнэт цаас гэдэг нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа тодорхой хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхийг амлаж байгааг баталсан үнэт цаас юм.

Хувьцаа

Хувьцаа гэж ямар нэгэн компанид хөрөнгө оруулж, орлогоос хувь хүртэж ногдол ашиг авах аль эсвэл хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаа хийж ашиг олох боломжыг гэрчилсэн үнэт цаас юм.

Түгээлтийн бодлого

"Ард Менежмент ҮЦК" Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь монголд анхны Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нийт хөрөнгө 5 тэрбум төгрөг байх ба компани нь 250 сая төгрөгний өөрийн хөрөнгөөр хувь нийлүүлнэ.

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь олон нийтэд нэгж эрхээ санал болгон гаргаж, зах зээлийн үнээр худалдаалдаг, өөрийн гаргасан нэгж эрхээ эргүүлэн худалдаж авах үүрэг хүлээдэггүй хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан юм. Хөрөнгө оруулалтын сан нь улс орны эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг компаниудын төрийн өмчийн хувьчлалд оролцох,

Монголын Хөрөнгийн Биржид арилжаалагдаж буй нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа болон бонд зэрэгт хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор олон нийтээс хөрөнгө татан төвлөрүүлж байгаа болно.


Гүйцэтгэл

  YTD*1 Year3 Years5 Years10 Years15 Years20 Years
NAV Return3.75%14.91%10.97%12.27%8.73%8.43%6.00%
Market Price Return7.27%25.50%14.43%13.77%9.51%7.76%5.99%
Lipper Large-Cap Core Average1.65%12.72%10.03%11.85%8.95%8.55%6.06%

Тайлан